TÜRKŞEKER’DE TİS İMZALANDI
Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve protokolün Türk-İş ile hükümet arasında akdedilmesinin ardından; Şeker-İş Sendikası, TÜRKŞEKER’e ait şeker fabrikalarındaki üyeleri için toplu iş sözleşmesini bağıtladı. 2017-2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 20 Temmuz 2017 tarihinde anlaşma tutanağının imzalanmasıyla sona erdi.
Protokolle zam oranları “ilk yıl birinci altı ay için yüzde 7,5; ikinci altı ay için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yıl birinci altı ay için yüzde 3,5 +enflasyon farkı ve ikinci yıl ikinci altı ay için yüzde 3,5 + enflasyon farkı” olarak belirlendi.
Brüt ücreti 3 bin liranın altında olanlara 3.000 TL’yi geçmemek üzere ilave brüt 90 TL/Ay iyileştirme yapılması kararlaştırıldı.
Yemek yardımı bedeli toplu iş sözleşmelerinin birinci yılı için 1,5 TL/gün artırılarak uygulanacaktır. Bu bedel toplu iş sözleşmelerinin ikinci yılında ise ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.
Ek Ödeme ve Yemek Yardımı maddeleri hariç toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler; doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim yardımı ile prim, tazminat vb. ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.
Denge ödeneği “Ek Ödeme” olarak değiştirilerek brüt 500 TL’den brüt 750 TL’ye yükseltilmiştir. Yılda bir defa Mayıs ayındaçalışılan süre ile orantılı olarak ödenecektir.
Ayrıca toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde iyileştirme ve ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan aylık ücret ve bu ücretle birlikte ödenen, prim, tazminat, birleştirilmiş sosyal yardım, yemek ve yol yardımı gibi her türlü aylık nakdi ödemeler ile ikramiye, ilave tediye, ek ödeme, giyim yardımı gibi ödemelerin aya düşen miktarı ve aylık asgari geçim indirim tutarının hesaplanması sonucu oluşan aylık net gelirin (kişiye ait özel kesintiler hariç) 2.600 TL’nin altında kalması halinde aradaki farkın tazminat (geçici ödeme) olarak işçilere ödenmesine karar verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin Hekim raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler kanunun öngördüğü süre ile çalıştırılmaya devam edilirler. Bu işçilere gördürülen işler alt işveren (taşeron) işçilerine gördürülemez.
Sözleşmenin yürürlük süresinin bitiş tarihi de 2019 Şubat sonu olarak belirlendi.
TİS imza töreninde konuşan Genel Başkan İsa Gök, TÜRKŞEKER’in stratejik önemine vurgu yaparak, işçisiyle ve diğer tüm paydaşlarıyla bu kurumun ayakta kalması için sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını vurguladı. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinden memnun oldukları ifade eden Gök, bu süreçte karşılıklı iyi niyet duygularının başarıyı getirdiğini belirterek, emeği geçenlere şükran dileklerini iletti.
Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, sektörün ülke açısından çok önemli ve değerli bir sektör olduğunu ve yabancı ellere bırakılmadan milli ve yerli üretimin gerekli olduğunu ifade etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da şeker sanayisine çok büyük önem verdiğini belirten Aksu, Ağbal’ın yaptığı gezilerin bunu ispatlar nitelikte olduğunu söyledi. Aksu, toplu iş sözleşmesinin işçilere ve genel olarak şeker sektörüne hayırlar getirmesini diledi.
TÜRKŞEKER Genel Müdür Vekili Ergin İçenli: “Toplu iş sözleşmesi süreci boyunca Sayın Genel Başkan İsa Gök’ün dürüst ve içten yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şeker-İş teşkilatının, böyle bir başkana sahip olduğu için gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte başta Müzakere Heyeti olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.