GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
(ŞEKER-İŞ)

 
Sendikamızın 21. Olağan Genel Kurulu 22 – 23 Temmuz 2017 tarihlerinde saat 09:00’da Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt / ANKARA adresindeki Büyük Anadolu Hotel’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Anılan gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte aynı gündemle 29 – 30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Duyurulur.
 
GÜNDEM
1 –       Yoklama ve Açılış
2 –       Genel Başkan’ın Açılış Konuşması
3 –       Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
4 –       Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5 –       Konukların Konuşması
6 –       Komisyonların Seçimi
            Tüzük Tadil Komisyonu
            Bütçe Komisyonu
            Hesap Tetkik Komisyonu
            Mevzuat ve Öneriler Komisyonu
 
 7 –       Sendika Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi
 8 –       Komisyon Raporlarının Müzakeresi
 9 –       Sendika Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
10 –      Seçimler
 
- Yönetim Kurulu
            a) Genel Başkan
            b) Genel Sekreter
            c) Genel Mali Sekreter
            d) Genel Eğitim Sekreteri
            e) Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
 
- Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
- Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
- Üst Kurul Delegeleri

11 -      Kapanış

Adres : Büyük Anadolu Hotel Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km
Akyurt / ANKARA
 
21.OLAĞAN GENEL KURULU DELEGE LİSTESİ tıklayınız.